VE’A API DE NOS CLASSES DE 5EME BILINGUES TAHITIEN

Te terera’a i Tahiti,

I te mahana 6 nō atopa 2022, ‘ua haere te 5*1 ‘e te 5*4 i Tahiti i te fafa’itera’a mā’a hotu ‘e te mā’a tupu nō te tauturu ia mātou i roto i tā mātou opūara’a fa’a’apu.

‘Ua ha’api’i mātou eaha te « Label », nahea ‘e fa’atupu te pipi. Te pahonora’a : Nō papara mai teie pipi, ‘e rave te repo ‘ihiorarau nō te fa’atupu maita’i i teie pipi.

‘Ua parau ato’a ‘ Capo a here te fenua ‘e ‘a pipi maita’i i te mau tumu, te mau tiare, te mau mā’a hotu ‘e te mā’a.

Poevai, élève de 5ème 1 classe bilingue tahitien

MAURUURU AU FB DES AMIS DU COLLEGE AFAREAITU POUR L’EMPRUNT