PROJET TO’A ORA

‘Ia ora na.Mahana toru i te 26 nõ ‘ ātete ‘ua haere mai te tā’ātira ‘a Corals Gardeners ‘e te mau ta’ata nõ te hõtera utuāfare te ora hau nõ te paraparau i ni’a te ‘õpuara’a To’a Ora. E ha’api’i mai rātou ia mātou ( piha 61 ‘e 64) nāhea e tanu ‘e’atuatu i te to’a. E tanu mātou i mua i te fare te Ora hau. Nā te ta’atira’a PEW e horo ‘a i te moni nõte ho’o i te mau tauiha’a. (Pāpa’ihia e Vaimana rāua Noera 61

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fclgafareaitu%2Fposts%2F2954031921369798&width=500