UN ACADÉMICIEN A AFAREAITU !

Ia ora.

Mahana 2 i te 19 no êperera, ua fārii te mau piahi o te piha 32-33 ia John MAIRAI apeehia e te mata hiòpoà o Ernest à Marchal.

Ua faahiahia roa te mau taureàreà no Afareaitu i tz fāriiraa mai i teie àivanaa.

Ua horoà mai òia i te tahi mau haapiiraa i nià i te ôrero.

MERCI AU FB DES AMIS DU COLLEGE POUR  L’EMPRUNT !